Menu

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

I samband med att du handlar hos oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster och produkter. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Kunduppgifter: Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, samt betalningsinformation och information om vilka kanalpaket och/eller digitalboxar du har. Vi tar i vissa fall del av denna information men använder den endast när vi hjälper dig i supporten eller vid en beställning hos oss. När vi är klara med ditt köp/ditt ärende raderas allting för din och vår trygghet. Du behöver inte heller lämna riktiga uppgifter förutom ditt telenummer, e-postadress samt eventuell MAC adress.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera vissa av dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.
Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

 

Mer om vår hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter– till exempel för att säkerställa drift och support av våra tjänster och för att koppla fram ett samtal eller e-post till mottagaren. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller produkt när du kontaktar vår support samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Den ovan beskrivna behandlingen är oftast en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi I vissa fall inte tillhandahålla tjänsterna. Varje fall är enskilt beroende på vilka krav du som kund har. Kontakta oss om du är osäker.

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla dig serviceinformation och uppdateringar av tjänsterna för att din tjänst ska fungera så bra som möjligt. Vi behandlar även personuppgifter när vi är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster. När du skriver till vår kundservice kan texterna analyseras i syfte att förbättra vår service.

Våra berättigande intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra tjänster och dess tillgänglighet samt för att utbilda våra medarbetare, förbättra våra svar och vårt arbetssätt. För att vi på så vis ska kunna erbjuda dig bästa service. För detta ändamål kan vi komma att använda dina Kunduppgifter som till exempel ditt namn, kundnummer, e-postadress, telefonnummer, vad du har för tjänst och om tjänsten används.

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

  • Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de efter maximalt 4 veckor
  • Ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 12 veckor från kontakten.
  • För att kunna avhjälpa eventuella fel på den tjänst du har beställt och förbättra tjänstens funktioner sparar vi uppgifter i maximalt 3 månader.
  • För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas uppgifter om din användning av våra tjänster i maximalt mellan 3-6 månader från behandlingens påbörjande.
  • För att kunna begränsa skada från och förhindra internetbedrägerier samt spridning av skadlig kod (virus, trojaner, m.m.), sparar vi i visa fall IP-adresser I 2  veckor.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vi lämnar aldrig ut uppgifter till myndigheter såsom polisen, skatteverket osv. Vi lämnar inte ut eller säljer dina uppgifter till andra aktörer och företag på marknaden som många andra IPTV leverantörer gör. Vi prioriterar och värderar våra kunder högst av allt efter stabilitet och utbud. Du som kund behöver aldrig vara orolig för nedstängning av vår tjänst, försäljning av dina privata uppgifter och/eller utlämning av uppgifter till myndigheter och/eller kommuner.

Regler för användning av vår tjänst

 

Läs igenom dessa regler noga för att undvika missförstå, missnöje samt andra tekniska problem.

Endast en anslutning per konto är tillåtet om du inte tecknat tvilling/systerabonnemang. Du får inte använda ditt konto på flera enheter samtidigt, även om det är samma hushåll. Gör du detta riskerar du att bli avstängd och ingen återbetalning kommer att ske om du brutit mot denna regel.

Det går bra att använda på flera enheter så länge det aldrig används samtidigt. Förbjudet att dela med sig av sitt konto till vänner, familj etc
Du ansvarar själv för att se till att kontot inte hamnar i fel händer.
  • Att hoppa för snabbt mellan IP adresser är förbjudet då detta inte anses som normal användning.
  • Att restreama våra kanaler är totalt förbjudet.
  • Att spela in en kanal medan du tittar på en annan kanal är förbjudet, då du använder dubbel bandbredd och orsakar precis samma skada för oss som om du hade tittat på två enheter samtidigt.
  • Använd inte VPN då de flesta VPN IP-adresser är svartlistade hos oss pga missbruk. Väljer du att använda VPN så ansvarar du själv för detta och vi kan inte hjälpa dig om ditt konto blir avstängt pga missbruk.

Om dessa regler inte följs är risken stor att du blir avstängd då vi har system som känner av dessa beteenden. Avstängningen sker oftast per automatik. Kontakta oss inte om detta om du själv är medveten om problemet då vi INTE under några omständighter kommer att återbetala dig.

Om du som kund följer alla regler och använder tjänsten såsom den är avsedd att användas så garanterar vi att vi kommer att fortsätta att göra vårt bästa för att du som kund ska kunna njuta fullt ut för dina kanaler! 🙂